Đak generacije 2021/2022.

Ove godine za izbor đaka generacije nominovano je pet učenika. Pravo da se nađu na listi izabranih, imali su svi učenici koji su tokom školovanja imali prosek 5,00. Vrednovala su se takmičenja, angožavanje u...