ISTORIJAT

Naša škola nosi ime poznatog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Dan škole se obeležava na dan njegovog rođenja 24.novembra.

Više od sedamdeset godina naša škola u Odžacima vaspitava i obrazuje generacije, koje su pošle ka visokom stručnom uzdizanju i životnom opredeljenju. Sedamdeset godina ona vrši kulturno-prosvetnu misiju u svojoj  sredini, a njeni učenici kasnije, postajali su slavni širom zemlje i sveta.

Naša škola je ukidana, pa otvarana, pa sve ponovo. Podaci o sedamdesetogodišnjem razvoju su gubljeni, zaturani, oskudni su i ponekad nepouzdani. Danas, kada je Škola prešla sedamdeset godina postojanja, sa sigurnošću možemo tvrditi da je njena važna uloga u našoj sredini i u svetu u potpunosti ispunjena.

U Odžacima je krajem decembra, školske 1944/45. godine, otvorena Državna niža gimnazija, koja upisuje 4 razreda srednjoškolaca i privremeno se useljava u zgradu bivše Građanske škole. Prikuplja se nameštaj, učila, iako se front nalazio u neposrednoj blizini. Školske 1945/46. godine, Državna niža gimnazija se pretvara u Državnu realnu gimnaziju, koja ima samo šest razreda i koja je postojala sve do reforme školstva 1951/52. godine. Premda je škola radila u veoma opasnim i oskudnim vremenima, često i sa minimalnim uslovima za rad, ona je opravdala svoje postojanje, i polagano podizala svoj ugled.
Godine 1952/53. osnovna škola se transformiše u osmogodišnju i počinje ekspanzija srednjeg stručnog školovanja. IV razred je izdvojen iz sastava gimnazije. On je pripao osnovnoj školi, koja sada ima osmogodišnje školovanje. Uvode se novi predmeti: tehničko obrazovanje i sociologija za oba smera i nacrtna geometrija u prirodno-matematičkom smeru. Gimnazija dobija naziv „Jovan Jovanović Zmaj“.
Reforma srednjoškolskog obrazovanja već uveliko je zaživela i trajala, kada se u Odžacima ponovo otvara gimnazija. Ispunjavajući sve zahteve i uslove, koje je postavila nova reforma za otvaranje škole, u Odžacima je ponovo osnovana Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“. Novoosnovana gimnazija upisuje prvu generaciju: tri odeljenja prvog razreda sa 117 učenika. Već u februaru 1966. godine, učenici su nastavu otpočeli u novoizgrađenim učionicama. Izgrađeno je 12 učionica i nekoliko savremenih kabineta: kabinet za fiziku, biologiju, hemiju i tehničko obrazovanje. Nastava se odvija u dva smera: prirodno-matematički i društveno-jezički.
Sa redovnom nastavom, Gimnazija je počela 1. septembra 1990. godine u zgradi na uglu Štrosmajrove i Somborske ulice broj 18, gde je Gimnazija bila i ranije, ali sada kao Gimnazija opšteg smera. Polaže se kvalifikacioni ispit iz srpskog jezika i matematike, a primaju se oni učenici, koji su od mogućih 20 bodova osvojili po deset iz svakog predmeta. Rad školskog odbora je važan za funkcionisanje sveukupnog života gimnazije. Školski odbor je raspravljao i odlučivao, o svim pitanjima iz svoje zakonske nadležnosti, bitnim za život i rad škole. Maturski ispit polažu redovni učenici, koji su uspešno završili četvrti razred Gimnazije. Uvodi se informatika kao predmet, i škola dobija novi informatički kabinet. Svake godine vrše se popravke i renoviranje učionica, kao i pribavljanje novih nastavnih sredstava, u skladu sa mogućnostima škole. Naše škola od školske 2006/2007. upisuje i smer ekonomski tehničar, tako da škola postaje mešovita. Menja naziv u  Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“.