Nastavnici

U našoj školi nastava  se odvija u prepodnevnoj smeni. Nastavu izvode  NASTAVNICI.

Direktor škole je Marija Matović.