DRŽAVNA MATURA

Koje su nam obaveze i šta nam donosi  DRŽAVNA MATURA?

Novi pravilnici obavezuju svakog učenika koji se upisuje u srednju četvorogodišnju školu da pored svoje stručne mature, ako želi da bira fakultet treba da polaže i DRŽAVNU MATURU. 

Učenici gimnazje polažu samo DRŽAVNU MATURU dok ostali učenici stručnih škola moraju polagati pored DRŽAVNE MATURE i STRUČNU MATURU koju zahteva njihova škola.

Pomenuti završni ispit, državne maturei će se raditi u istom trenutku u celoj državi. Kako će učenik nastaviti dalje školovaje zavisi od rezultata opšte mature koja će se izvoditi po standardima koje učenik mora da zadovolji. Standardi su propisani je pravilnikom još 2013/2014.

Stečeni bodovi će biti ulaznica za fakultete. Propisane standarde koji su navedeni u Pravilniku zadovoljavaju potpuno učenici koji završe gimnaziju, jer se poklapaju sa gimnazijskim planom i programom. 

Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta

Pravilnik o Programu opšte i umetničke mature

Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita

 

Vaše mišljenje o Državnoj maturi:

View Results

Loading ... Loading ...