PRAKTIČAN RAD U BANCI ZA EKONOMSKE TEHNIČARE

Naša škola je postigla dogovor sa OTP bankom, da naši đaci posete ekspozituru u
Odžacima. Učenici smera ekonomski tehničar, deo nastavnog sadržaja predmeta Bankarstvo, utvrdili su na pravom mestu.

Praktičan rad, povezivanje teorije i prakse, učenje u pozitivnom poslovnom i radnom okruženju –
dodatno je motivisalo naše mlade ekonomiste da uče, veruju u sebe i idu napred.


Zaposlenima u OTP banci se zahvaljujemo na ljubaznosti, strpljenju i podršci koju su pružili
našim učenicima.