Naši učenici u Italiji na stručnom studijskom putovanju

Odobreno je finansiranje projekta „Novi horizonti kroz mobilnost“ u okviru ERAZMUS + KA122-VET.Projekatom je predviđeno stručno studijsko putovanje u trajanju od dve nedelje koje bi trebalo da se realizuje sa partnerima iz Italije tokom...