MATURANTI 2022/2023.

Polagano maturanti odlaze iz škole, završavaju svoje maturske ispite, zagledani u budućnost gde ih čekaju brojni izazovi. Zaista smo ponosni što smo pratili njihovo odrastanje od deteta do mladog čoveka.Svaka generacija ostavi trag, a ova je posebna po ostvarenim rezultatima.

Ove godine za izbor đaka generacije nominovano je više učenika. Pravo da se nađu na listi izabranih, imali su svi učenici koji su tokom školovanja imali prosek 5,00.

Vrednovala su se takmičenja, angožavanje u školi i van nje, pohađanje seminara Istraživačke stanice Petnica i ostale aktivnosti navedene u Pravilniku za izbor đaka generacije.

Đak generacije 2022/2023. je Rastko Ivanić.