Nagradom do putovanja

Na Univerzitetu Singidunum, Centar Novi Sad, u četvrtak 06.04.2023. održano je takmičenje iz predmeta Poslovna ekonomija, u izradi i prezentaciji studije slučaja. Našu školu je predstavljao tim učenika III i IV razreda ekonomskog smera:...