Ministarstvo odbrane

Danas je održano predavanje na temu „Vojna odbrana“ u organizaciji Ministarstva odbrane. Sva predavanja imaju drugačiju temu, a neke od njih su: „Civilna zaštita“, „Profesionalna vojna služba“. Predavanja se organizuju učenicima četvrtih razreda.
Predavač je bio Slobodan Popović