ERSMUS + nedelja od 14. do 18. novembra)

Tim za projekte učestvuje na webinarima i radionicama u okviru  Erazmus + INFO nedelje, Namera je da se naša škola poveže sa školama koje su u ovom programu, kako bi se ostvarili potrebni uslovu za razmenu učenika i nastavnika na međunarodnom nivou i na taj način se steknu određene kompetencije.