OPREMANJE ŠKOLE

OPREMANJE ŠKOLE 

Učionici se polako pripremaju za povratak učenika. Zahvaljujući Opštinskoj Upravi, neke od naših učionica su dobile novo ruho.

Učionice se polako pripremaju za povratak učenika. Zahvaljujući Opštinskoj Upravi, neke od naših učionica su dobile novo ruho.