PRVO PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE

PRIRUČNIK ZA UČENIKE u prvom pilotiranju državne mature

Školske 2021/2022. godine uvode se jedinstveni ispiti na kraju srednjeg obrazovanja, gde će se uporediti nivoi obrazovanja svakog učenika na nivou cele države.

Prvo pilotiranje državne mature je predviđeno od 28-30.10.2020. Naša škola je izabrana da bude jedna od pilot škola kao podrška Projektu državne mature.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Projekta državne mature sprovodi pripreme za prvu državnu maturu koja se u obrazovni sistem uvodi 2022. godine. Uvođenje državne mature unaprediće kvalitet obrazovanja. Standardizovani testovi, isti za sve učenike, omogućiće objektivnu i pravedniju proveru njihovih postignuća –znanja i kompetencija, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja. Znanje postaje uporedivo, a time i odgovornost svakog učesnika u obrazovnom sistemu postaje veća.

Bolji kvalitet obrazovanja znači i bolju pripremljenost učenika za nastavak školovanja. Stvaranje uslova da visokoškolske institucije prihvate maturski ispit umesto prijemnog ispita omogućiće transparentniji i jednostavniji upis na visoko obrazovanje.

Kako bismo se što bolje pripremili za sprovođenje državne mature, planiran je niz aktivnosti i probnih ispita koji će omogućiti i učenicima i sistemu da se dobro upoznaju sa principima i procesima, i valjano spreme za testiranje. Testovi koje će učenici polagati u okviru prvog pilotiranja državne mature pomoćiće im da se dobro spreme za stvarno testiranje na kraju srednje škole. Njihovo aktivno učešće u pilotiranju pomoći će nama da poboljšamo proces uvođenja državne mature za njih. Ova brošura pruža vam sve najvažnije informacije o prvom pilotiranju državne mature. Pozivamo vas i da pratite objave na vebsajtu htps://matura.edu.rs i da aktivno doprinesete pripremama za državnu maturu.

Budite podrškavašim srednjoškolcima na njihovom maturskom putu!