Pogled u budućnost Izborni programi za učenike trećeg razreda

Poštovani učenici,

Prva ste generacija koja se sreće sa izbornim programima u trećem razredu svog srednjoškolskog obrazovanja. Razmislite šta vas zanima, čime želite da se bavite u životu. Nemojte zaboraviti da ste vi prva generacija koju čeka DRŽAVNA MATURA. Programe koje izaberete ćete slušati dve godine, u trećem i u četvrom razredu. Kada budete gledali šta koji od izbornih programa nudi, obratite pažnju na tabele i kolonu TEME. Tu su navedene sve teme koje bi se trebale obraditi u jednom izbornom programu. Za svaki izborni program date su dve tabele jedna za treći i jedna za četvrti razred.

Važno je da znate da ono što izaberete sad, ne možete menjani u četvrtom razredu.

U nastavku su ponuđeni izborni programi:

  1. Obrazovanje za održivi razvoj
  2. Umetnost i dizajn
  3. Ekonomija i biznis
  4. Religije i civilizacije
  5. Metodologija naučnog istraživanja
  6. Savremene tehnologije