PMF u našoj školi

Saradnja Gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ sa
Departmanom za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu

U svečanoj sali Gimnazije u Odžacima 13.11.2019. održana su dva predavanja na temu
„Problemi u životnoj sredini“.
Učenicima gimnazije i ekonomske škole, predavanja je održala prof. dr. Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Cilj ovih predavanja je razvijanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini kao i jačanje predmetnih i međupredmetnih kompetencija.
Prvo predavanje prof. Jelene Molnar Jazić odnosilo se na izvore zagađenja površinskih i podzemnih voda a drugo na zagađivače vazduha. Kroz prikaz statističkih podataka i konkretnih mera koje se preduzimaju u saniranju pojedinih zagađenja, profsorka Jelena Molnar Jazić je izazvala veliku pažnju i zainteresovanost učenika.

Objasnila je prisutnim učenicima značaj zaštite životne sredine kao naučne discipline i da će našoj zemlji u budućnosti trebati veliki broj stručnjaka iz ove oblasti, kako bi se uspešno rešavali problemi zagađenja u životnoj sredini.
Takođe, učenici su dobili korisne informacije o uslovima studiranja na Departmanu za hemiju,biohemiju i zaštitu životne sredine PMFa u Novom Sadu .
Nastavnik hemije: S.Andrejević Stević