„Sekretarijat bliži školskim klupama“

23.11.2018. godine u okviru akcije „Sekretarijat bliži školskim klupama“ u radnu posetu našoj školi došao je Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Mihalj Njilaš sa saradnicima. 

Svrha posete bila je da se sagledaju potrebe i upoznaju problemi škole i pruže moguća rešenja, daju sugestije i saveti. 

Škola je dobila informacije o predstojećim konkursima koje raspisuje ovaj Sekretarijat kao i o ostalim mogućnostima za pomoć i podršku