Saradnja Gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ sa PMF

Saradnja Gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ sa Departmanom za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu

U svečanoj sali Gimnazije u Odžacima, 25.10.2018. održano je predavanje na temu „Zagađivanje i zaštita voda “.

Učenicima 2. 3. i 4. razreda gimnazije i 2. razreda ekonomske škole, predavanje je održala prof. dr. Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor Prirodno -matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Cilj ovog predavanja je  razvijanje ekološke svesti i odgovornog odnosa prema životnoj sredini kao i jačanje predmetnih i međupredmetnih kompetencija.

Takođe, ovo izuzetno predavanje pružilo je prisutnim učenicima i njihovim nastavnicima korisne informacije o izvorima zagađenja životne sredine, rizicima, merenjima, kontroli i prevenciji.

Deo predavanja prof. Jelene Molnar Lazić i njenih kolega, odnosio se na  kvalitet vode,  što je i predmet njihovog naučnog rada i istraživanja. Dr Jelena Molnar Jazić 2016. godine dobila je prestižnu Dunavsku nagradu za mlade istraživače koju je kreiralo Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije (Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy-BMWFW) u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe-IDM) u čast pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnom radu.

-„Veliko nam je zadovoljstvo i čast što smo imali priliku da organizujemo javni čas i čujemo najnovija postignuća iz oblasti zaštite životne sredine i to baš od  Jelene koja je ne tako davno završila našu gimnaziju . PMF nam je ponudio podršku i pomoć u edukaciji , materijalnim sredstvima, literaturi, a predavanja iz oblasti zaštite životne sredine, biće još. Sa radošću očekujemo naredne javne časove.“- ističu profesori iz aktiva prirodnih nauka gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj.“