Maturska ekskurzija: Prag-Drezden-Beč

Maturanti naše škole polaze na ekskurziju 03.09.2018.

Planiraju da obiđu Češku, Nemačku i Austriju.

Obaveštavamo sve putnike da će imati roditeljski pre polaska. Obavezno je prisustvo svih učenika koji putuju i wihovih roditelja odnosno staratelja. 

Obaveza svakog maturanta je da dostavi zdravstveni list koji mu popunjava njegov izabrani lekar. Formular možete preuzeti   ovde. 

Direktor škole,

Marija Matović