DRŽAVNA MATURA

Koje su nam obaveze i šta nam donosi DRŽAVNA MATURA?

Doneseni su pravilnici koji obavezuju svakog učenika koji se školuje na ispit-DRŽAVNE MATURE. Svi učenici  koji su se upisali u prvi razred srednje škole, od školske 2017/2018. zavisno  koju školu završavaju će na kraju školovanja imati OPŠTU, STRUČNU ili UMENTNIČKU maturu, 

Pomenuti završni ispiti će se raditi u istom trenutku u celoj državi. Kako će učenik nastaviti dalje školovaje zavisi od rezultata opšte mature koja će se izvoditi po standardima koje učenik mora da zadovolji. Koji su to standardi propisano je pravilnikom još 2013/2014. Stečeni bodovi na takvoj maturi će biti ulaznica za fakultete.Propisane standarde koji su navedeni u Pravilniku zadovoljavaju potpuno učenici koji završe gimnaziju, jer se u potpunosti poklapaju sa gimnazijskim planom i programom. 

Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta

Kao obavezan deo završetka školovanja učenika, prvi ispiti će biti za generaciju koja je sad u prvom razredu, a završna godina njihovog školovanja je 2019/2020. i 2020/2021. 

Pored pravilnika o standardima, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević doneo je još dva pravilnika koja se tiču završnih ispita u svim srednjim školama:

Pravilnik o Programu opšte i umetničke mature

Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita